Algemene voorwaarden

Barbers on Tour
Koningstraat 23
1941BA Beverwijk
KVK-nummer: 74958372
BTW-nummer: NL860087402B01
Telefoon: 0251 764 555
E-mailadres: info@barbersontour.nl

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Barbers on Tour, hierna te noemen “wij” of “ons”.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

  1. Bestellingen

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website of telefonisch.

2.2 Na ontvangst van je bestelling sturen wij een bevestigingse-mail met daarin de details van de bestelling.

2.3 Wij behouden het recht om bestellingen te weigeren, te annuleren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien dit het geval is, brengen wij je hiervan op de hoogte.

  1. Prijzen en Betalingen

3.1 Alle prijzen op onze website zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling kan worden verricht via de aangeboden betaalmethoden op onze website.

3.3 Bestelde producten blijven eigendom van Barbers on Tour totdat de betaling volledig is ontvangen.

  1. Verzending en Levering

4.1 De levertijd wordt vermeld bij de producten op de website. Wij streven ernaar de bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren.

4.2 Verzendkosten worden weergegeven tijdens het bestelproces en zijn afhankelijk van de bestemming.

  1. Retourneren

5.1 Je hebt het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te ontbinden en de producten te retourneren, mits ongebruikt en in originele verpakking.

5.2 De kosten voor retournering zijn voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.

  1. Klachten

6.1 Klachten over producten of diensten dienen binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons te worden ingediend.

6.2 Wij streven ernaar om klachten binnen 14 dagen af te handelen. Indien dit niet mogelijk is, ontvang je binnen deze termijn een bevestiging van de ontvangst van de klacht en een indicatie van de termijn waarbinnen je een uitvoeriger antwoord kunt verwachten.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die ontstaat uit het gebruik van onze producten.

7.2 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Barbers on Tour is gevestigd.

Datum: 18 januari 2024